Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng website Apkgosu.mobi. Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ tải game mod, game apk một cách an toàn và hiệu quả cho tất cả người dùng trên toàn thế giới.

Điều khoản sử dụng quy định các nghĩa vụ pháp lý của bạn và Apkgosu.mobi liên quan đến việc sử dụng Trang web. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản trước khi truy cập và sử dụng Trang web.

Lưu ý: Apkgosu.mobi không liên kết với Google, Google Play hoặc Android. Tất cả ứng dụng và trò chơi là tài sản của nhà phát triển hoặc nhà xuất bản tương ứng và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc trang chủ. Apkgosu.mobi chỉ chia sẻ các tệp APK gốc hoàn toàn miễn phí. Apkgosu.mobi chỉ cung cấp thông tin chung và không có gì trên Trang web nên được coi là bất kỳ hình thức tư vấn, đảm bảo hoặc chứng thực nào.

Thỏa thuận

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với Điều khoản này và Chính sách bảo mật. APKGOSU có quyền thay đổi Điều khoản này bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản này để cập nhật các thay đổi. Apkgosu.mobi chỉ cung cấp thông tin chung và không có gì trên Trang web nên được coi là bất kỳ hình thức tư vấn, đảm bảo hoặc chứng thực nào.
Để tìm hiểu thêm, bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Hạn chế sử dụng

Tất cả thông tin, nội dung và tài liệu trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Bạn không được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
Bạn không được sử dụng Trang web cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào gây hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba. Bạn không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web của bạn tuân thủ luật pháp hiện hành.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba. Bạn nên sử dụng các trang web bên thứ ba một cách thận trọng.

Truyền thông

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn qua phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Hạn chế về Chính sách

Bạn không được làm tổn hại hoặc gây thiệt hại cho Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối. Bạn không được sử dụng các hệ thống tự động truy cập Trang web một cách quá mức.
Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn quá mức hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của Trang web.

Từ chối trách nhiệm

Dịch vụ, thông tin, nội dung và tài liệu trên Trang web được cung cấp “nguyên trạng”.
Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
Bạn chịu toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa hoặc chỉnh sửa cần thiết do bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web.
Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn mua từ Trang web sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web bên thứ ba.
Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Apkgosu.mobi cùng với các nhà cung cấp nội dung, nhà cấp phép, nhà phân phối, đại lý, đại diện, người dùng được ủy quyền, nhà bán lại, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp của họ (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) không bị thiệt hại khỏi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư và chi phí giải quyết) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • Vi phạm Điều khoản sử dụng này của bạn.
  • Việc sử dụng hoặc lạm dụng Trang web của bạn.
  • Yêu cầu hoặc khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn.
  • Hành vi bất hợp pháp hoặc liều lĩnh của bạn liên quan đến Trang web.

Bạn đồng ý hợp tác với Chúng tôi trong việc bảo vệ bản thân khỏi các khiếu nại. Chúng tôi bảo lưu quyền tự bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ khiếu nại nào, và bạn sẽ bồi thường cho Chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bảo vệ này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản sử dụng này, hoặc bạn muốn phản hồi về Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại contactapkgosu@gmail.com hoặc thông qua các kênh liên hệ khác được cung cấp trên trang chủ của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKGOSU.mobi!