Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mới cập nhật của chúng tôi giải thích những thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ chúng. Chúng tôi cũng giải thích quyền của bạn liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cách quản lý cài đặt quyền riêng tư và cookie, truy cập thông tin chúng tôi có về bạn và xóa tài khoản của bạn theo các luật bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn bởi Đạo luật Quyền riêng tư Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”) và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR).

APKGOSU cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trực tuyến. Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trên web không chỉ bảo vệ người dùng của chúng tôi mà còn tăng cường sự tự tin của họ và cuối cùng là sự tham gia của họ vào các hoạt động trực tuyến. Mục đích của chính sách này là thông báo cho bạn về các loại thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó, liệu chúng tôi có tiết lộ nó cho bất kỳ ai không, và quyền của bạn đối với việc sử dụng thông tin của chúng tôi. Apkgosu.mobi nỗ lực cung cấp cho khách truy cập nhiều lợi ích của công nghệ Internet và mang lại trải nghiệm tương tác và cá nhân hóa.

Sự Đồng Ý Của Bạn

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA APKGOSU, CÀI ĐẶT VÀ/HOẶC CHẠY TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG HOẶC TRÌNH DUYỆT CỦA BẠN, THAM GIA VÀO, KẾT NỐI VỚI, TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, BAO GỒM CẢ VIỆC CÓ THỂ THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN. LƯU Ý: NẾU BẠN HOẶC, NẾU CÓ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA BẠN, KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA Ở ĐÂY, BẠN PHẢI KHÔNG CÀI ĐẶT, TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA APKGOSU VÀ BẠN ĐƯỢC YÊU CẦU XÓA NGAY ỨNG DỤNG KHỎI THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA MÌNH HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG/TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI QUA TRÌNH DUYỆT VÀ KHÔNG TRUY CẬP, KẾT NỐI, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CỦA CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Và Cách Chúng Tôi Thu Thập

Dữ liệu bạn cung cấp trực tiếp

 • nếu bạn đăng ký với chúng tôi (như ngày sinh, tên người dùng, hình đại diện, mật khẩu và địa chỉ email);
 • thông tin bạn cung cấp khi tham gia bất kỳ cuộc trò chuyện, cộng đồng hoặc chức năng mạng xã hội nào. Chúng tôi sẽ coi thông tin đó là một phần của miền công cộng;
 • thông tin bạn cung cấp khi bạn báo cáo sự cố với Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi;
 • thông tin bạn cung cấp khi mua các sản phẩm trong trò chơi tại Cửa hàng Trò chơi, có thể bao gồm thông tin tài khoản trò chơi của bạn như ID người dùng và ID khu vực, thông tin giao dịch như loại và số lượng sản phẩm trò chơi bạn mua, và địa chỉ email của bạn.

Dữ liệu chúng tôi có thể thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi (dù bạn có đăng ký với chúng tôi hay không)

 • dữ liệu về vị trí của bạn, loại thiết bị, hệ điều hành và nền tảng;
 • định danh thiết bị di động (như ID thiết bị duy nhất của bạn (vĩnh viễn/không vĩnh viễn), loại phần cứng, địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện (“MAC”), số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (“IMEI”), hệ điều hành và tên thiết bị của bạn;
 • dữ liệu về phiên bản trình duyệt của máy tính của bạn, phiên bản hệ điều hành, thời gian tải trang, mạng, thông tin định danh thiết bị được tạo, địa chỉ MAC băm, nguồn tham chiếu và địa chỉ IP;
 • số lần bạn truy cập Ứng dụng và thời gian bạn dành để sử dụng Ứng dụng;
 • tệp nhật ký (Chúng tôi cũng có thể tự động ghi lại một số thông tin ẩn danh về khách truy cập Apkgosu.mobi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nơi người dùng đến thăm trang web của chúng tôi, địa chỉ IP, các thuật ngữ tìm kiếm được sử dụng, loại trình duyệt và lịch sử đọc các trang đã xem);
 • khi bạn truy cập Ứng dụng qua tài khoản của bên thứ ba như Facebook hoặc Google – một số thông tin liên quan đến tài khoản của bạn với các bên thứ ba đó bao gồm tên, ID người dùng, giới tính, vị trí (quốc gia và/hoặc thành phố cụ thể), địa chỉ email, ngày sinh, thông tin từ hồ sơ công khai của bạn bao gồm bạn bè và kết nối, chi tiết đăng nhập, hình đại diện, giới tính và thông tin khác dựa trên việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể quản lý thông tin được chia sẻ bởi các bên thứ ba bằng cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư thông qua các cài đặt quyền riêng tư mà các bên thứ ba cung cấp. Với danh sách này, chúng tôi cố gắng rõ ràng và đầy đủ nhất có thể, nhưng chúng tôi thấy quan trọng là giữ Chính sách Bảo mật này dễ đọc, vì vậy có thể có những thông tin khác mà chúng tôi thu thập.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn theo các cách sau:

 • Để cung cấp cho bạn Ứng dụng và các trang web liên quan và liên tục cải thiện các tính năng của chúng;
 • Để lưu trữ lịch sử sử dụng của bạn;
 • Để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và hỗ trợ khách hàng;
 • Để tùy chỉnh Ứng dụng có sẵn cho bạn;
 • Để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản của chúng tôi;
 • Để kiểm duyệt bất kỳ tin nhắn trò chuyện nào;
 • Để cải thiện Ứng dụng, cho mục đích phân tích và báo cáo và cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật hoặc trả lời các câu hỏi của bạn. Điều này cũng bao gồm việc sử dụng dữ liệu để ghi lại bất kỳ sự cố nào trong việc cung cấp Ứng dụng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể báo cáo các sự cố đó (trong trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để trợ giúp chúng tôi);
 • Để thông báo cho bạn nếu bạn nhận được thông báo cập nhật tin nhắn hoặc gì đó;
 • Để kích hoạt tích hợp mạng xã hội, đặc biệt là với Facebook;
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;
 • Để gửi cho bạn thông báo đẩy cho Ứng dụng (bạn có thể chọn không chấp nhận hoặc tắt bằng cách truy cập phần cài đặt của thiết bị của bạn và chọn cài đặt phù hợp);
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và Ứng dụng khác mà chúng tôi nghĩ có thể bạn quan tâm;
 • Để ngăn chặn gian lận và tội phạm;
 • Để giao sản phẩm trong trò chơi vào tài khoản của bạn theo thông tin bạn cung cấp trong Cửa hàng Trò chơi;
 • Để tạo hồ sơ cho mục đích tiếp thị với Facebook hoặc Google;
 • Thư điện tử (về cập nhật, bản tin, tính năng mới, ứng dụng mới, v.v.);
 • Mục đích quản trị, như thông báo vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Cách Chúng Tôi Lưu Trữ Thông Tin Của Bạn

APKGOSU lưu trữ tất cả thông tin bạn cung cấp tại các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi xử lý trái phép hoặc trái pháp luật, mất mát hoặc hư hỏng ngẫu nhiên.

APKGOSU sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian bạn đồng ý truy cập các dịch vụ của APKGOSU. Nếu bạn chọn đóng tài khoản APKGOSU của mình, dữ liệu hạn chế mà chúng tôi thu thập về bạn có thể vẫn được giữ lại cho các mục đích pháp lý và kế toán. Thông tin mà bạn đăng trên các cuộc trò chuyện công khai hoặc cộng đồng của chúng tôi sẽ được giữ lại cho đến khi bạn quyết định xóa nó. Chúng tôi trân trọng ý kiến của bạn và không muốn can thiệp vào bài đăng của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Trong các trường hợp sau, chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên khác, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ và sử dụng trong các mục đích đã nêu trong Chính sách Bảo mật này.

 • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp sản phẩm trong trò chơi khi bạn mua bất kỳ sản phẩm nào trong Cửa hàng Trò chơi, điều này là cần thiết để hoàn thành giao dịch.
 • Chúng tôi truy cập, lưu trữ và chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên khác mà chúng tôi tin tưởng hợp lý rằng việc tiết lộ như vậy là cần thiết để (a) tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý, hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành, (b) thực thi các điều khoản sử dụng áp dụng, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp, vấn đề bảo mật hoặc kỹ thuật, (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người dùng, nhân viên của chúng tôi hoặc người khác; hoặc (e) duy trì và bảo vệ an ninh và tính toàn vẹn của trang web hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi có thể đưa ra hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của mình trực tiếp cho các nhà cung cấp bên thứ ba khi truy cập trang web của bên thứ ba và sử dụng dịch vụ của bên thứ ba thông qua chúng tôi. Trong trường hợp đó, chính sách bảo mật của bên thứ ba sẽ được áp dụng.

Cookies

Chúng tôi sử dụng “cookies.” Các cookies chúng tôi đặt trên máy tính của bạn là các tệp văn bản rất nhỏ xác định duy nhất trình duyệt của bạn và có thể được gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng được lưu trữ trên ổ cứng của bạn và chỉ giao tiếp với máy chủ của chúng tôi khi bạn đang truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện chất lượng của Apkgosu.mobi. Chúng cho phép chúng tôi giám sát các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và số trang đã xem. Chúng cũng cho phép chúng tôi tối ưu hóa Apkgosu.mobi để đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Trình duyệt web của bạn có thể đã được cài đặt để chấp nhận cookies, nhưng bạn có thể chọn chặn cookies trong cài đặt trình duyệt web của mình. Lưu ý rằng việc chặn cookies có thể dẫn đến một số tính năng không hoạt động đúng cách. Để tìm hiểu thêm về kiểm soát cookies của trình duyệt, vui lòng truy cập: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1.

Lưu ý rằng APKGOSU không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookies được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về Chính sách Cookies của chúng tôi.

Phân Tích

Chúng tôi sử dụng thông tin bên thứ ba, báo cáo và phân tích về mẫu sử dụng và duyệt web của người dùng Apkgosu.mobi. Chúng tôi cho phép các công ty phân tích bên thứ ba bao gồm web beacons và cookies trên Apkgosu.mobi. Thông tin được thu thập bao gồm các thuật ngữ tìm kiếm, các thông số tìm kiếm, số lần nhấp chuột của người dùng và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện Apkgosu.mobi và đảm bảo chúng tôi đang cung cấp nội dung liên quan đến người dùng của mình. Các Phân Tích mà chúng tôi sử dụng không xác định người dùng cụ thể của Apkgosu.mobi.

Mạng Quảng Cáo và Mạng Xã Hội Bên Thứ Ba

Apkgosu.mobi kỳ vọng đối tác, nhà quảng cáo của mình tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi. Tuy nhiên, các bên thứ ba, bao gồm đối tác, nhà quảng cáo và các nhà cung cấp nội dung khác có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi, có thể có chính sách bảo mật và thu thập dữ liệu riêng của họ. Ví dụ, trong thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể liên kết đến, hoặc xem như một phần của khung trang Apkgosu.mobi, một số nội dung thực sự được tạo hoặc lưu trữ bởi bên thứ ba. Ngoài ra, thông qua Apkgosu.mobi, bạn có thể được giới thiệu đến, hoặc có thể truy cập thông tin, trang web, quảng cáo, tính năng, cuộc thi hoặc trò chơi được cung cấp bởi các bên khác. Apkgosu.mobi không chịu trách nhiệm cho hành động hoặc chính sách của các bên thứ ba như vậy. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật áp dụng của các bên thứ ba đó khi cung cấp thông tin trên một tính năng hoặc trang do bên thứ ba điều hành.

Trong thời gian ở trang web của chúng tôi, các nhà quảng cáo, đối tác khuyến mại hoặc bên thứ ba khác có thể sử dụng cookies hoặc công nghệ khác để cố gắng xác định một số sở thích của bạn hoặc lấy thông tin về bạn. Ví dụ, một số quảng cáo của chúng tôi được phục vụ bởi các bên thứ ba và có thể bao gồm cookies cho phép nhà quảng cáo xác định liệu bạn đã xem một quảng cáo cụ thể trước đó hay chưa. Thông qua các tính năng có sẵn trên trang web của chúng tôi, các bên thứ ba có thể sử dụng cookies hoặc công nghệ khác để thu thập thông tin. Apkgosu.mobi không kiểm soát việc sử dụng công nghệ này hoặc thông tin kết quả và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách nào của các bên thứ ba đó.

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin không cá nhân (tức là thông tin không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về các lượt truy cập của bạn đến trang web này và các trang web khác nhằm cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm. Để tìm hiểu thêm về quảng cáo bên thứ ba hoặc để từ chối quảng cáo như vậy, bạn có thể truy cập cả Sáng kiến Quảng cáo Mạng và Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số.

Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai trên Apkgosu.mobi các tính năng “Google Analytics” hỗ trợ quảng cáo hiển thị, bao gồm nhắm mục tiêu lại. Khách truy cập Apkgosu.mobi có thể chọn không tham gia Google Analytics, tùy chỉnh quảng cáo Mạng hiển thị Google bằng cách sử dụng Trình quản lý Tùy chọn Quảng cáo của Google và tìm hiểu thêm về cách Google cung cấp quảng cáo bằng cách xem Trung tâm Trợ giúp Quảng cáo Khách hàng của Google. Nếu bạn không muốn tham gia Google Analytics, bạn cũng có thể tải xuống tiện ích trình duyệt từ chối Google Analytics.

Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Của Trẻ Em

Một phần ưu tiên của chúng tôi là thêm bảo vệ cho trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của trẻ em.

APKGOSU không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp thông tin như vậy trên trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng loại bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào

Chúng tôi dự định bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật và chính xác của nó. APKGOSU thực hiện các biện pháp bảo vệ vật lý, quản trị và kỹ thuật hợp lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

Chính Sách Bảo Mật Trực Tuyến

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có hiệu lực đối với khách truy cập trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ chia sẻ và/hoặc thu thập trong APKGOSU. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

Quyền Của Bạn

Quyền truy cập thông tin

Bạn có quyền yêu cầu truy cập thông tin chúng tôi có về bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại contactapkgosu@gmail.com. Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu mà chúng tôi xử lý về bạn. Để tuân thủ yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn bằng cách gửi bản sao của bạn dưới dạng điện tử. Đối với bất kỳ yêu cầu truy cập bổ sung nào, chúng tôi có thể tính phí hành chính.

Sửa đổi và xóa thông tin

Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi có về bạn là không chính xác, bạn được chào đón liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật và giữ cho dữ liệu của bạn chính xác. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn APKGOSU xóa thông tin về bạn, bạn có thể đơn giản liên hệ với chúng tôi tại contactapkgosu@gmail.com.

Hạn chế hoặc phản đối xử lý

Bạn có quyền hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn của APKGOSU trong một số điều kiện nhất định. Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại contactapkgosu@gmail.com.

Chuyển dữ liệu của bạn cho người khác

Bạn có quyền yêu cầu APKGOSU chuyển dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn cho một thực thể khác, hoặc trực tiếp cho bạn, trong một số điều kiện nhất định. Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@apkpure.com.

Thay Đổi Trong Chính Sách Bảo Mật

Apkgosu.mobi bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thông báo trên Trang web giải thích rằng chúng tôi đang thay đổi Chính sách Bảo mật của mình.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn và cảm ơn bạn đã sử dụng APKGOSU! Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email tại support@apkpure.com.