Chính sách Cookies

Chính sách Cookies này giải thích thời điểm và lý do tại sao APKGOSU sử dụng cookies trên các trang web, ứng dụng, quảng cáo và dịch vụ liên quan, bao gồm email, bản tin và trên một số trang web đối tác và bên nhận giấy phép mà chúng tôi không sở hữu hoặc điều hành nhưng có thỏa thuận hợp tác (gọi chung là “Dịch vụ”).

Cookies là gì?

Cookies là những đoạn văn bản nhỏ được tải xuống các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn giữ những cookies này và hiển thị chúng mỗi lần bạn truy cập lại trang web để có thể nhận diện bạn và ghi nhớ những thông tin quan trọng về bạn.

Session Cookies là những cookies tạm thời tồn tại trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho đến khi bạn rời khỏi trang web. Chúng sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn khi bạn rời khỏi Dịch vụ.

Persistent Cookies tồn tại trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn lâu hơn – cho đến khi bạn xóa chúng hoặc đến hạn sử dụng, tùy thuộc vào loại cookie. Chúng có thể được dùng để ghi nhớ các tùy chọn của bạn khi sử dụng Dịch vụ, nhận diện bạn khi bạn quay lại, và cải thiện trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ. Việc sử dụng cookies lâu dài có thể liên quan đến thông tin cá nhân khi tương tác với Dịch vụ, ví dụ như khi bạn chọn lưu tên người dùng để không phải nhập lại mỗi lần truy cập tài khoản. Nếu bạn từ chối cookies lâu dài, bạn vẫn có thể sử dụng Dịch vụ nhưng sẽ bị hạn chế ở một số khu vực.

Để biết thêm thông tin về cookies, vui lòng truy cập: http://www.allaboutcookies.org/

Tôi có thể thay đổi tùy chọn cookies của mình không?

Bạn luôn có thể thay đổi tùy chọn cookies hoặc xóa cookies hoàn toàn như được đề cập dưới đây.

Cài đặt trình duyệt cho phép bạn chọn có chấp nhận cookies hay không hoặc giới hạn một số loại cookies nhất định. Hầu hết các trình duyệt cũng cung cấp chức năng cho phép bạn xem lại và xóa cookies. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để biết thông tin về các trình duyệt phổ biến. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ mà không thay đổi cài đặt trình duyệt, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đồng ý nhận tất cả cookies trên Dịch vụ. Lưu ý rằng nếu cookies bị vô hiệu hóa, không phải tất cả các tính năng của Dịch vụ sẽ hoạt động như mong đợi.

Nếu bạn muốn chúng tôi không thu thập thông tin có thể được sử dụng để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho bạn, hãy chọn không tham gia bằng cách nhấp vào biểu tượng này, có thể tìm thấy trên hầu hết các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn không tham gia hoặc thay đổi tùy chọn cookies quảng cáo hành vi bằng cách truy cập trang chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance (dành cho cư dân Hoa Kỳ và những người không ở EU hoặc Canada), European Interactive Digital Advertising Alliance (dành cho cư dân EU).

Hệ điều hành di động của bạn có thể cho phép bạn chọn không cho phép thu thập hoặc sử dụng thông tin cho quảng cáo dựa trên sở thích trên các thiết bị di động. Bạn nên tham khảo hướng dẫn do nhà sản xuất thiết bị di động của bạn cung cấp, nhưng chức năng này thường có sẵn trong phần “Cài đặt” của thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể ngừng chúng tôi thu thập thông tin bằng cách tắt thu thập dữ liệu cho quảng cáo dựa trên sở thích trong các ứng dụng của chúng tôi hoặc bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng của chúng tôi.

Chính sách này có thay đổi không?

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Cookies này bất cứ lúc nào. Vui lòng xem lại ngày cập nhật cuối cùng ở đầu trang này để biết khi nào Chính sách Cookies này được cập nhật lần cuối. Bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Cookies này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi cung cấp Chính sách Cookies đã sửa đổi trên Dịch vụ.

APKGOSU sử dụng cookies như thế nào?

Chúng tôi sử dụng những loại cookies nào?

Dưới đây là danh sách từng loại cookies mà chúng tôi sử dụng và lý do chúng tôi sử dụng mỗi loại cookie. Cookies của bên thứ nhất là cookies của chính chúng tôi, do APKGOSU thiết lập, được chúng tôi kiểm soát và sử dụng để cung cấp thông tin về việc sử dụng Dịch vụ.

Essential Cookies or Strictly Necessary Cookies: Những cookies này rất cần thiết cho Dịch vụ để bạn di chuyển xung quanh và sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có những cookies này, một số tính năng không thể hoạt động. Không có thông tin nào về thói quen duyệt web của bạn được thu thập bởi những cookies này.

Functional Cookies: Những cookies này ghi nhớ cách bạn thích sử dụng Dịch vụ và cho phép chúng tôi cải thiện cách hoạt động của Dịch vụ. Chúng tôi có thể nhớ các cài đặt của bạn và giúp cung cấp cho bạn các quảng cáo. Cookies chức năng là cookies lâu dài mà Dịch vụ ghi nhớ khi máy tính hoặc thiết bị của bạn truy cập lại Dịch vụ.

Analytics Cookies: Cookies phân tích cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình bằng cách thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi sử dụng những cookies này để giúp cải thiện cách trang web hoạt động. Ví dụ, Cookies phân tích cho chúng tôi thấy các thống kê, những trang được truy cập nhiều nhất trên Dịch vụ, giúp chúng tôi ghi lại bất kỳ khó khăn nào bạn gặp phải với Dịch vụ, và cho chúng tôi biết liệu quảng cáo của chúng tôi có hiệu quả hay không. Chúng tôi không thể nhận diện bạn cá nhân thông qua việc sử dụng những cookies này, nhưng các bên thứ ba cung cấp những cookies này có thể có khả năng làm điều đó.

Behavioral Advertising Cookies: Cookies quảng cáo hành vi được sử dụng để hiển thị các quảng cáo liên quan đến người dùng cả trong và ngoài Dịch vụ. Chúng tôi phân tích các trang bạn truy cập trên các trang web này, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn xem, và liệu bạn có xem hoặc nhấp vào các quảng cáo được hiển thị cho bạn hay không. Chúng tôi cũng có thể sử dụng một cookie để biết liệu ai đó đã xem quảng cáo sau đó có truy cập và thực hiện hành động trên trang web của nhà quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi cho bạn các quảng cáo dựa trên sở thích và có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Tương tự, các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng một cookie để xác định liệu chúng tôi đã hiển thị một quảng cáo và cách nó hoạt động, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách bạn tương tác với quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể làm việc với một đối tác để hiển thị cho bạn một quảng cáo trên hoặc ngoài Dịch vụ, chẳng hạn như sau khi bạn đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của đối tác.

Cookies của bên thứ ba: Một số cookies trên Dịch vụ được vận hành bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như Twitter, YouTube, Facebook hoặc Comscore. Một số bên thứ ba này (ví dụ các nhà quảng cáo bên thứ ba) có thể sử dụng cookies trên Dịch vụ, trong email hoặc trong các quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác để cho phép họ cung cấp các dịch vụ họ đang cung cấp. Một số cookies do các bên thứ ba vận hành có thể được sử dụng cho mục đích phân tích, chẳng hạn như để giám sát, phân tích và ngăn chặn lưu lượng gian lận hoặc các hoạt động đáng ngờ khác. Để tạo trải nghiệm thân thiện với người dùng, một số quảng cáo và khuyến mãi của bên thứ ba của chúng tôi được thiết kế để tự động truyền thông tin của người dùng lên trang đích của bên thứ ba khi bạn chọn “nhấp” vào quảng cáo hoặc khuyến mãi của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các bên thứ ba này hoặc việc họ sử dụng cookies. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể quản lý các cookies này. Chính sách này chỉ bao gồm việc sử dụng cookies của APKGOSU và không bao gồm việc sử dụng cookies của bất kỳ bên thứ ba nào. Một số cookies của bên thứ ba này không phải là cookies phiên và có thời gian hết hạn khác nhau. Vui lòng kiểm tra các trang web của các bên thứ ba này để biết chi tiết về cách họ sử dụng cookies.

Cookies Flash: Trong một số tình huống, chúng tôi có thể sử dụng Adobe Flash Player để cung cấp nội dung đặc biệt, chẳng hạn như đoạn video hoặc hoạt hình. Cookies Flash được lưu trữ trên thiết bị của bạn, nhưng chúng được quản lý thông qua một giao diện khác với giao diện của trình duyệt web của bạn. Điều này có nghĩa là không thể quản lý cookies Flash ở cấp trình duyệt giống như cách bạn quản lý các loại cookies khác. Thay vào đó, bạn có thể truy cập công cụ quản lý Flash từ trang web của Adobe trực tiếp.

Thông tin vị trí địa lý: Một số thiết bị cho phép ứng dụng truy cập thông tin vị trí theo thời gian thực (ví dụ, GPS). Một số ảnh hoặc nội dung khác bạn đặt trong Dịch vụ có thể chứa thông tin vị trí được ghi lại. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Ngoài ra, một số thông tin chúng tôi thu thập từ một thiết bị, chẳng hạn như địa chỉ IP, đôi khi có thể được sử dụng để xác định vị trí của thiết bị.

Các công nghệ tương tự

Ngoài cookies, chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ theo dõi tương tự khác trên các dịch vụ của mình, chẳng hạn như thẻ pixel (còn được gọi là GIF rõ ràng, pixel hoặc web bug), đèn hiệu web, eTags và bộ nhớ cục bộ. Chúng tôi sử dụng các công nghệ này để làm những việc như lưu trữ cài đặt người dùng, lịch sử xem video, thu thập thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi hoặc theo dõi sự di chuyển của người dùng xung quanh Dịch vụ, để phục vụ quảng cáo dựa trên sở thích hoặc cải thiện hiểu biết của chúng tôi về những thứ như lưu lượng truy cập trang web, hành vi của khách truy cập và các chiến dịch quảng cáo. Thẻ pixel là những khối mã nhỏ được cài đặt trong hoặc trên một trang web, ứng dụng di động hoặc quảng cáo và là một phương pháp để truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến một trang web của bên thứ ba. Đèn hiệu web là các tệp điện tử cho phép một trang web đếm số người dùng đã truy cập trang đó hoặc truy cập một số cookies nhất định. Bộ nhớ cục bộ, chẳng hạn như HTML 5, cho phép một trang web hoặc ứng dụng di động lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị của một cá nhân. eTags là các thẻ được sử dụng để phân tích xu hướng bởi chúng tôi và các đối tác thương mại của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách này giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng cookies của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contactapkgosu@gmail.com và đảm bảo bao gồm “Chính sách Cookies” trong dòng tiêu đề.